Heeft u vragen? Neem contact met ons op

Home > Voorwaarden

Wedstrijdreglement / Voorwaarden

Voorwaarden deelname

 • Deelnemen aan de Lidl Wolfskamerloop op één of meerdere afstanden is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Lidl Wolfskamerloop zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 • Deelnemers gaan akkoord dat zij ook via e-mail benaderd mogen worden voor andere lopen die door AV Zuidwal georganiseerd worden.
 • Hoe de organisatie omgaat met je gegevens leest je in de algemene voorwaarden van AV Zuidwal.
 • Het inschrijfgeld bij voorinschrijving geschiedt via iDeal en dient uiterlijk 2 dagen voor de datum van het evenement in het bezit van de Lidl Wolfskamerloop te zijn.
 • Inschrijfgelden bij na-inschrijving dienen ter plaatse contant of via pinnen te worden afgerekend. 

Annuleringsvoorwaarden inschrijfgelden

 • Als je ingeschreven bent en je kunt onverhoopt toch niet deelnemen, kun je schriftelijk annuleren tot uiterlijk 1 maand voor de wedstrijddag. Als je je inschrijving tijdig schriftelijk (via email is toegestaan) intrekt, beschouwen we deze als niet gedaan en vindt er restitutie plaats, minus € 3,00 administratie kosten. De gift aan het goede doel wordt niet geretourneerd. Als je minder dan een maand voor de wedstrijddag annuleert vindt geen restitutie plaats.
 • Het afbestellen van een loopshirt, zal in overleg gaan met de organisatie.
 • Het retourbedrag zal 1 week na het evenement overgemaakt worden naar het rekeningnummer dat bij inschrijven gebruikt is.
 • Indien de Lidl Wolfskamerloop door overmacht moet worden afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.
 • Indien de Lidl Wolfskamerloop vanwege COVID19 beperkingen geen doorgang kan vinden, wordt het voor-inschrijfgeld, minus €2,00 administratiekosten, teruggestort. Indien een loopshirt is besteld dan zal, afhankelijk van de orderstatus bij de leverancier, ook dit geld teruggestort worden. 

Bevestiging inschrijving, startnummer, chip etc.

Na ontvangst van je online inschrijving ontvang je een e-mail als bevestiging. 

Het startnummer met chip wordt alleen toegezonden wanneer dit bij de inschrijving is aangevinkt. In alle andere gevallen kan op de dag van de wedstrijd vanaf 8.30 uur tot een half uur voor de loop het startnummer met chip opgehaald worden op het secretariaat in de tent.

Wedstrijd- en trimloopreglement

Artikel 1:
De Wolfskamerloop wordt gehouden onder auspiciën van de Atletiekunie.

Artikel 2:
De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van organisatie op te volgen. De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parcours te houden op straffe van diskwalificatie.

Artikel 3:
Het is niet toegestaan om als atleet mee te doen, vergezeld van kinderwagen, hond, of anderzins. Alleen bij de kabouterloop mag er één begeleider de atleet begeleiden en niet meer dan dat.

Artikel 4:
De deelnemers zijn verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn.

Artikel 5:
De tijden van de deelnemers worden bepaald aan de hand van de chip in het startnummer. De wedstrijdvolgorde wordt bepaald door de bruto tijden. Voor wedstrijdvolgorde van de bedrijfsloop geldt de gemiddelde bruto tijd van de lopers van het team. Het team bestaat uit 5 lopers, niet meer en niet minder. De volgorde van binnenkomst is bepalend voor de prijsuitreiking. Dit ter beoordeling door wedstrijdleiding en jury.
Om van een wedstrijd en prijsuitreiking te spreken moeten er minimaal 5 deelnemers in de desbetreffende categorie zijn gestart. Is dit niet het geval, dan doen de deelnemers automatisch mee voor de prijsuitreiking aan een jongere categorie. In de einduitslag zal wel iedere deelnemer in de juiste leeftijdscategorie worden opgenomen.

Artikel 6:
De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers. Ook geldt dit voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders.

Artikel 7:
Elke deelnemer die in de uitslagen opgenomen wil worden dient te lopen met de chip welke achter op het startnummer bevestigd is. Het startnummer dient ongevouwen en aan de voorzijde tussen heup en borsthoogte gedragen te worden. Bij niet correct dragen van het startnummer kan tot diskwalificatie worden overgegaan. Voor registratie dient men op de juiste starttijd de matten bij de start te passeren. Chip of startnummer zijn uw eigendom en kunnen alleen voor deze loop gebruikt worden.

Artikel 8:
De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of in tijdstip verschoven zou moeten worden. Gemaakte persoonlijke kosten worden niet vergoed. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe (vervangende) datum worden vastgesteld

Artikel 9:
Atleten met een beperking mogen deelnememen aan de 5 km indien zij vergezeld zijn van een begeleider. Atleten met een beperking dienen achteraan te starten tezamen met hun begeleider.

Artikel 10:
Atleten kunnen door de organisatie (wedstrijdleider) van het parcours gehaald worden indien zij een gevaar voor zichzelf of anderen vormen t.g.v. bijvoorbeeld een te hoge inspanning die zij moeten leveren om de loop te voltooien. Dit is ook van toepassing wanneer de tijd die de atleet nodig heeft dusdanig lang is dat het programma gaat uitlopen.

Artikel 11:
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

Titelsponsor
Goudsponsoren